کنسرتهای تابستان ۱۴۰۱ ترکیه

کنسرتهای تابستان ۱۴۰۱ ترکیه (استانبول-آنتالیا-آلانیا-وان )

کنسرت شهرام شبپره استانبول
 کنسرت شهرام شبپره استانبول  ۱۲ تیر تا ۹ مرداد ۱۴۰۱
۳ تا ۳۱ جولای۲۰۲۲
هر یکشنبه – سه شنبه – پنج شنبه در  کشتی مجلل سودا تور 
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
کنسرت شهرام شبپره استانبول
 کنسرت شهرام شبپره استانبول  ۱۲ تیر تا ۹ مرداد ۱۴۰۱
۳ تا ۳۱ جولای۲۰۲۲
هر یکشنبه – سه شنبه – پنج شنبه در  کشتی مجلل سودا تور 
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
کنسرت داریوش استانبول
کنسرت داریوش نوروز ۱۴۰۱ استانبول سالن استانبول کنگره مرکزی
دوم فروردین نوروز ۱۴۰۱ استانبول ساعت ۲۰:۰۰ سالن استانبول کنگره مرکزی
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
کنسرت مشترک ساسی کامران هومن و ایکس بند استانبول
هشتم فروردین نوروز ۱۴۰۱ استانبول ساعت ۲۱:۰۰ سالن اورا آرنا
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
کنسرت فرشید امین استانبول
کنسرت فرشید امین استانبول اسفند ۱۴۰۰
از ۳ اسفند ۱۴۰۰ سه شنبه تا ۲۶ اسفند هر یکشنبه -سه شنبه – پنج شنبه در کشتی مجلل سوداتور درحال برگزاری می باشد.
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
کنسرت مشترک ابی و ابراهیم تاتلیسس استانبول
کنسرت ابی و ابراهیم تاتلیسس نوروز ۱۴۰۱ استانبول
دهم فروردین نوروز ۱۴۰۱ استانبول ساعت ۲۰:۰۰ سالن اولکر آرنا
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
کنسرت گوگوش استانبول
کنسرت گوگوش نوروز ۱۴۰۱ استانبول سالن یحیی کمال بی آلتی
پنجم فروردین نوروز ۱۴۰۱ استانبول ساعت ۱۹:۰۰ سالن یحیی کمال بی آلتی
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
کنسرت معین استانبول
کنسرت معین نوروز ۱۴۰۱ استانبول سالن یحیی کمال بی آلتی
چهار فروردین نوروز ۱۴۰۱ استانبول ساعت ۱۹:۰۰ سالن یحیی کمال بی آلتی
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
کنسرت شادمهر استانبول
کنسرت شادمهر نوروز ۱۴۰۱ استانبول سالن تیم شو سنتر
سوم فروردین نوروز ۱۴۰۱ استانبول ساعت ۲۰:۰۰ سالن تیم شو سنتر
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
کنسرت اندی و آرش استانبول
نهم فروردین نوروز ۱۴۰۱ استانبول ساعت ۱۹:۰۰ سالن گنکره مرکزی
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه